Onderwijsdoelen

Ons lesaanbod biedt kinderen extra leerkansen en kan docenten ondersteuning geven om werkdruk te verlichten. 

Lego minifiguren op bouwwerk
minifiguren op drummachine
Lego minifigure op technische construcie

Toepassing van Tektokids lessen per deelgebied

Meer onderwijs

Onze lessen zijn in te zetten tijdens schooltijd maar ook na school of tijdens vakantiescholen.

We creëren een uitdagende leerplek waarin leerlingen mogen groeien in kennis en vertrouwen wat bijdraagt aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden. De betrokkenheid van de leerlingen tijdens onze lessen is groot door het gebruik van aantrekkelijke materialen als Duplo en Lego.

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Onze lessen starten altijd met een korte uitleg over een technisch of wetenschappelijk onderwerp. Hierbij ligt de focus op kennisoverdracht, het vergroten van de woordenschat en ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend denken. 

Tijdens het bouwen is er veel ruimte voor interactie en samenwerking. Ook besteden we aandacht aan evaluatie, het aan elkaar presenteren van de creaties en het geven van feedback.

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Tijdens onze lessen doen we een beroep op de creativiteit. Het is een vast onderdeel van de les dat leerlingen modellen uitbouwen en verbeteren. Hierbij stimuleren we samen werken en samen spelen. 

Door het tegenkomen van problemen bij het bouwen, leren kinderen omgaan met emoties; rustig blijven als het tegen zit, hulp vragen als je er zelf niet uitkomt en doorzetten. Als de bouwmodellen gaan werken zijn de leerlingen vaak trots en groeit hun gevoel voor competentie.

Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

“Executieve functies worden gevormd en ontwikkelen zich door zowel fysieke veranderingen in de hersenen als door levenservaringen.” (bron SLO)

Onze lessen zijn gebaseerd op ervaringsgericht leren. De kinderen leren door uit te proberen, te testen en zo toe te werken naar een functionerend bouwmodel. Tijdens de les is de opdracht heel duidelijk, namelijk het bouwen en of programmeren van een technische constructie aan de hand van bouwkaarten, waarbij we veel ruimte laten voor de autonomie van de individuele leerling.

Door onze lessen worden vaardigheden getraind zoals het onder controle houden van je emoties, taakgericht werken, doorzetten, nadenken voor je wat gaat doen, flexibiliteit, samenwerken en probleemoplossend denken. Al deze vaardigheden komen de ontwikkeling van executieve functies ten goede. 

(Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Onze lessen kunnen tijdens schooltijd worden ingezet waardoor de leerkrachten ontlast worden. Het is mogelijk om klassen te splitsen waardoor de docenten ruimte krijgen om extra instructie te geven aan een groep leerlingen maar we kunnen ook lessen verzorgen aan hele klassen. 

We kunnen passende lessen verzorgen voor leerlingen die moeten groeien in zelfvertrouwen, denk aan leerlingen met een taalachterstand. Ook zijn onze programma’s heel geschikt om in te zetten in plusklassen. 

Faciliteiten en randvoorwaarden

Onze lessen hebben betrekking op verschillende kerndoelen die vallen onder de leerlijn oriëntatie op jezelf en de wereld. Maar ook rekenen, taal, creatief oplossend denken en sociale vaardigheden worden tijdens onze lessen spelenderwijs geoefend en getraind. 

Bij naschoolse lessen bieden we gelegenheid aan ouders om aan het einde van de les te komen kijken wat de kinderen hebben gemaakt. Hiermee vergroten we de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van de kinderen.

In onze programmeer lessen maken de leerlingen kennis met nieuwe technologieën. Ze leren software te gebruiken om machines aan te sturen en raken vertrouwd met het gebruik van robots en computers.

Toekomstbouwers 4+

Bouwen, spelen en ontdekken met Duplo®. Spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen en kennis verbreden  

Toekomstprogrammeurs 4+

Bouwen, spelen en samenwerken met de Lego Coding Express®. Een eerste kennismaking met programmeren. 

Machinebouwers 6+

Bouwen met technisch gemotoriseerde Lego® en spelenderwijs leren over wetenschap en techniek. 

Robotbouwers 8+

Bouwen en programmeren met Lego We Do® en spelenderwijs leren over robotica.