Robotbouwers

Les informatie

Basisprogramma

 • Bouwen en programmeren met Lego We Do®
 • Doelgroep: leerlingen groep 4 t/m 8 (Aanbod op maat)
 • Groepsgrootte max 16 kinderen (werken in tweetallen)
 • Aanbevolen lesduur 90 min.

Voortgezetprogramma

 • Bouwen en programmeren met Lego Mindstorms®
 • Doelgroep: leerlingen onderbouw VO
 • Groepsgrootte: max. 14 kinderen (werken in tweetallen)
 • Aanbevolen lesduur: 90 min.
technieklessen tektokids

In het Robotbouwers basisprogramma werken we met Lego WeDo®. De leerlingen maken kennis met de mechanische kant en de de softwarematige kant van het programmeren. We behandelen de grondbeginselen van robotica en coderen en leerlingen ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpen van de logica achter vrijwel elke bestaande coderingstaal. 

In het Robotbouwers voortgezet programma gaan we aan de slag met het ontwerpen en bouwen van robots met Lego Mindstorms® en gaan we dieper in op het coderen. We maken gebruik van de EV3, een intelligente steen, die verschillende motoren kan aansturen en waar meerdere sensoren als input op aangesloten kunnen worden. De op Scratch gebaseerde programmeertaal laat complexere programmeringen toe die de leerlingen op een intuïtieve manier ontdekken en leren toepassen.

Leerdoelen

 • Ontdekken van unieke robot eigenschappen
 • Ontwikkelen van procesmatig en algoritmisch denken
 • Digitale apparaten en software gebruiken om een machine aan te sturen
 • Opdelen van een grotere, complexe taak in een aantal deeltaken 
 • Maken van een herbruikbaar algoritme voor een probleem 
 • Schrijven van eenvoudige computercode
 • Een opdracht tot een goed einde brengen door handelingen gelijktijdig uit te voeren
 • Debuggen; ontdekken, opsporen en aanpassen van van fouten in een algoritme
 • Werken met pseudocode en stoomdiagrammen
 • Werken in teamverband
lego mindstorms sumo robot
Leeftijd 4+
Leeftijd 4+
Leeftijd 6+
Leeftijd 8+