Machinebouwers

Les informatie

 • Bouwen met technisch gemotoriseerde Lego®
 • Doelgroep: leerlingen groep 3 t/m 8 (Aanbod op maat)
 • Groepsgrootte: max. 16 kinderen (max. 32 bij werken in tweetallen)
 • Aanbevolen lesduur: 75 min
Machinebouwers lessen
technieklessen met Lego

Door het bouwen van machines en constructies van Lego® raken de leerlingen bekend met technische en natuurkundige principes en zien die ook fysiek werkend in de gebouwde modellen. 

De modellen sluiten aan bij verschillende thema’s die we gedurende een serie lessen zullen behandelen, zoals krachten, evenwicht en verschillende vormen van energie. De leerlingen raken bekend met mechanische basisprincipes zoals tandwielen, hefbomen, katrollen, wielen en assen en onderzoeken en testen de verschillende toepassingen. 

We dagen de kinderen uit om de modellen naar eigen inzicht te verbeteren en de mogelijkheden te onderzoeken van de aangeboden materialen en kennis. Deze onderzoekende en ontwerpende manier van leren doet een beroep op het probleemoplossend denken, creativiteit en meer 21e-eeuwse vaardigheden.

Doelstellingen

 • Onderzoeken van verschillende natuurkundige verschijnselen zoals kracht en beweging
 • Ontwikkelen van motoriek 
 • Ontwikkelen van ruimtelijk inzicht
 • Stap voor stap volgen van een werktekening
 • Toepassen van technische principes 
 • Verkennen van verschillende vormen van energie
 • Onderzoeken van constructies die zorgen voor stabiliteit en stevigheid
 • Gevonden oplossing leren toepassen in andere situaties
 • Gevoel van competentie vergroten
 • Terugblikken op het proces en evalueren
Leeftijd 4+
Leeftijd 4+
Leeftijd 6+
Leeftijd 8+